Petrides Auction 2304 – Lot 114


Zoom

Γεωργίου Μιστριώτου – δεκαεπτά τόμοι.
Seventeen Greek Volumes of Ancient / Classic Greek Authors by G. Mistriotou – Platonos LACHIS 1884, MENEXENOS 1899, APOLOGIA SOKRATOUS 1889, KRITON 1910, GORGIAS 1900 (3rd edition), PROTAGORAS 1906 (3rd edition), – Sofokleous AIAS 1888, FILOKTITIS 1890, OIDIPOUS EPI KOLONO 1893, OIDIPOUS TYRANOS 1896 (2nd edition), TACHINIAS 1901, ELECTRA 1906 (2nd edition), ANTIGONI 1915 (3rd edition), – Evripidou HIPPOLYTOS 1901, MIDIA 1902 (2nd edition), ANDROMACHI, IGIGENIA EN AVLIDI 1916, – Aeschylou PROMITHEPHS 1902, – Xenophontos APOMNIMONEVMATA 1911. (17)
Prov.: NST5115 Estimate: €300-600